رژیم درمانی بیماری تیروئید

رژیم درمانی بیماری های تیروئیدی

بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید باید از مصرف مواد غذایی گواتروژن در رژیم غذایی کم کاری تیروئید خودداری کنند و سبزیجات را بیشتر به صورت پخته مصرف نمایند. مواد غذایی گواتروژن شامل انواع کلم، شلغم، روغن کلزا، بادام زمینی، ارزن و سویا است.

 

  • مراقبت برای نیازهای ویژه
  • مراقبت های بهداشتی
  • مراقبت ورزشی
  • مراقبت در مؤسسه

      × ارتباط با کارشناس